మంచి మాట‌ – సుందర్ పిచాయ్ , గూగుల్ సి.ఇ.ఓ

” మీరు వైవిధ్యంగా ఆలోచించండి ….
ధైర్యంగా అడుగులు వేయండి …..
మీ ఇష్టాన్ని అనుసరించండి …
అదే మిమ్మల్ని గమ్యస్థానానికి చేర్చుతుంది.”

-సుందర్ పిచాయ్ ,
గూగుల్ సి.ఇ.ఓ

LEAVE A REPLY