సింహాచలం శ్రీవరాహా లక్ష్మీనృసింహస్వామి(అప్పన్న) చందనోత్సవం

ప్రతి వైశాఖ శుద్ధ తదియ నాడు మాత్రమే నిజరూపంలోదర్శనమిస్తారు. ఉత్సవంలో భాగంగా స్వామి దేహం పైనున్న చందనాన్ని బంగారుబొరిగెలతో ఆలయ అర్చకులు తొలగిస్తారు. తదుపరి గంగధార నుంచి తీసుకొచ్చిన జలాలతో అభిషేకించి అర్చన...

నవమి నాడే… పుట్టినరోజు, పట్టాభిషేకము, పెళ్లి!

భారత దేశం హిందూ దేశం. హిందువుల దేవుడు శ్రీరాముడు.  అందుకే ప్రతి గ్రామంలోనూ రాములోరి గుడి ఉండాల్సిందే. మన రాష్ట్రంలోని చాలా గ్రామాల్లో ఇప్పటికే ఊరికి మొదట్లో హనుమంతుని విగ్రహం, ఊళ్లో రాముల...

◆రాముడి వంశ వృక్షo◆

బ్రహ్మ కొడుకు మరీచి మరీచి కొడుకు కాశ్యపుడు. కాశ్యపుడు కొడుకు సూర్యుడు. సూర్యుడు కొడుకు మనువు. మనువు కొడుకు ఇక్ష్వాకువు. ఇక్ష్వాకువు కొడుకు కుక్షి. కుక్షి కొడుకు వికుక్షి. వికుక్షి కొడుకు బాణుడు. బాణుడు కొడుకు అనరణ్యుడు. అనరణ్యుడు కొడుకు పృధువు. పృధువు కొడుకు త్రిశంఖుడు. త్రిశంఖుడు కొడుకు...